Rekisteriseloste ja tietosuoja

RS Huolto Oy noudattaa 25.5.2018 voimaan astunutta tietosuoja-asetusta tietosuojaselosteen mukaisesti.


Yhtiö käsittelee rekisterinpitäjänä kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja asetusten mukaan huolehtien yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta.


Rekisterinpitäjä

RS Huolto Oy, Nuutisarankatu 6, 33900 Tampere


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jarno Savolainen, jarno.savolainen@rsh.fi


Rekisterin nimi

RS Huolto Oy:n asiakasrekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja tarkoitus

Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietolain GDPR mukaisesti.

Asiakasrekisterimme koostuu henkilötiedoista, joita olemme saaneet asiakkaalta huollon tai niihin liittyvien tarjousten tekemisen yhteydessä. Rekisterinpitäjänä emme käsittele tai hanki henkilötietoja yksityisistä rekisteripalveluista tai alan palveluntarjoajilta. Yksittäisiä mainos- ja markkinointikampanjoita varten voimme hankkia henkilötietoja em. tietolähteistä.


Asiakasrekisterin sisältö

Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot riippuvat asiakas- ja palvelusuhteen laajuudesta sekä yhtiön toimintaan säätelevistä viranomaismääräyksistä. Laajimmillaan asiakasrekisterissämme käsitellään seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys- tai yhteisöasiakkaan yhteyshenkilön nimi. Lisäksi järjestelmässämme käsitellään henkilöiden omistamiin ajoneuvoihin liittyviä tietoja.


Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään, markkinointiin ja viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen.  


Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Asiakastiedot tallennetaan omalla palvelimellamme olevaan suljettuun salasanoilla tietosuojattuun tietokantaan ja niihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joiden työ edellyttää asiakastietojen käsittelyä. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. 


Rekisteröidyn oikeudet

Asiakasrekisterissämme olevalla henkilöllä tai yhteisöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.


